Privacy Beleid

Ook bij Studio ten Have wordt met persoonsgegevens gewerkt. Iedereen die hiermee werkt, moet volgens de geldende privacywet, beleid hiervoor maken. Mijn privacy beleid heb ik zo eenvoudig mogelijk geformuleerd. Mochten er toch nog vragen over zijn, stel ze gerust. 

Privacy Beleid

Studio ten Have gebruikt uw persoonsgegevens alleen om uw opdracht te kunnen uitvoeren, afronden en verantwoorden. 

Dit houdt in dat ik de door u verstrekte persoonsgegevens zoals uw naam, emailadres, telefoonnummer(s) en adres kan gebruiken om een door u gegeven opdracht te kunnen aannemen, volbrengen en afronden. Deze gegevens worden door u verstrekt. Indien u geen persoonsgegevens verstrekt of geen toestemming geeft om uw gegevens te gebruiken voor het doel en voorwaarden zoals omschreven in dit document, dan kan ik uw opdracht niet aannemen.

Gegevens rond uw opdracht worden bewaard. Hierbij kunnen ook persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt, bewaard worden. Dit gebeurt met verschillende redenen:

  1. uw opdracht kan (deels) terugkomen en het bewaren bevordert de efficientie tijdens de arbeidsrelatie.
  2. uw gegevens moeten aan de belastingdienst worden overlegd ter verantwoording van de financiële bedrijfsvoering van Studio ten Have

Uw gegevens worden nooit bewaard met een ander doel dan het volbrengen van uw (komende) opdracht.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt behalve aan de door mij aangewezen boekhouder om de juiste financiële bedrijfsvoering van Studio ten Have te waarborgen.

Alle gegevens worden door Studio ten Have en wel door Maaike ten Have beheerd. Uw gegevens kunnen op verzoek worden ingezien, gecorrigeerd of verwijderd. Uw verzoek kunt u sturen naar studio@tenhave.com. 

Heeft u een klacht rond het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt uw klacht sturen naar studio@tenhave.com

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden gedurende de arbeidsrelatie bewaard en in ieder geval zolang als nodig is volgens de wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor de financiële verantwoording van Studio ten Have.